Διαχείριση Οικοδομικών Έργων

Η AA διαχειρίζεται portofolio ακινήτων κατάλληλα για ανάπτυξη μεμονωμένων κατοικιών και συγκροτημάτων κατοικιών προς πώληση.