Ανάπτυξη Ακινήτων

Σωρευμένη εμπειρία 20 ετών μας επιτρέπει  την ανάληψη διαχείρισης της κατασκευής σύνθετων οικοδομικών έργων, με πεδίο ενδιαφέροντος κατοικίες – συγκροτήματα κατοικιών και τουριστικών εγκαταστάσεων.

Στόχος μας είναι: αξιόπιστη κατασκευή, άψογη εμφάνιση, ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, συνεχής έλεγχος κόστους σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.