ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Η Alpha Architecture οργανώθηκε το 2003 και αποτελεί μετεξέλιξη των γραφείων Μελετών – Κατασκευών που λειτουργούν και διευθύνονται από τον Γ. Αλεξανδράκη (Αρχ. Μηχ ΕΜΠ 1977) στην Κρήτη (1982) και στην Αθήνα (2003).

Το μελετητικό έργο της Alpha Architecture εστιάζεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό κατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών και τουριστικών εγκαταστάσεων.

Στη σημερινή της μορφή η Alpha Architecture υποστηρίζεται από ισχυρή ομάδα μηχανικών ούτως ώστε να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο σχεδιασμού σε συνδυασμό με την χρήση εξειδικευμένων τεχνολογικά εφαρμογών.

Α. Αρχές Σχεδιασμού

– Σχεδιάζουμε κτίρια φιλικά προς το περιβάλλον χρησιμοποιώντας το σαν  σύμμαχο στις κατασκευές μας.

– Ερευνούμε μορφολογικά και λειτουργικά κάθε κτίριο λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη με στόχο την βέλτιστη προσέγγιση των απαιτήσεών του.

– Θεωρούμε αναπόσπαστό τμήμα κάθε κτιρίου τον περιβάλλοντα χώρο του και ασχολούμεθα με τον σχεδιασμό του εξίσου με τον σχεδιασμό του ιδίου του κτιρίου.

– Πιστεύουμε στο μοντερνισμό μα συγχρόνως προσπαθούμε να εντάξουμε στα κτίριά μας στοιχεία του Ελληνικού Πολιτισμού ενάντια στο εφήμερο.

– Ερευνούμε τη χρήση νέων υλικών παράλληλα με την ενσωμάτωση παραδοσιακών υλικών δομημένων με σύγχρονο τρόπο.

– Ενσωματώνουμε τεχνολογίες αιχμής στοχεύοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος κάθε κτιρίου παράλληλα με την βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση.

– Ελέγχουμε το κόστος σε κάθε στάδιο της κατασκευής και προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις για την τήρηση του προϋπολογισμού.

– Εμμένουμε στην αυστηρή τήρηση των κανόνων δόμησης σύμφωνα με όσα επιτάσσει η τέχνη, η επιστήμη και η εμπειρία ούτως ώστε να εξασφαλίζεται άριστη ποιότητα κατασκευής.

Β. Μελέτη Εσωτερικών Χώρων

– Σχεδιάζουμε και διαμορφώνουμε χώρους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα της επιθυμητής – προσδοκώμενης ατμόσφαιρας.

– Διαθέτουμε ιδιαίτερη εμπειρία στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και κατοικιών μεγάλης ή μικρής κλίμακας ξενοδοχείων.

– Σχεδιάζουμε και επιβλέπουμε την κατασκευή πρότυπων επίπλων και αντικειμένων ούτως ώστε να αποδίδεται επιδιωκόμενη χαρακτήρας του έργου ανά περίπτωση με το βλέμμα στραμμένο πάντα στην αναμενόμενη άνεση και εξυπηρέτηση.

Γ. Υπηρεσίες

– Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την εκτέλεση κάθε οικοδομικού έργου (προμελέτη – οριστική μελέτη – μελέτη εφαρμογής).

– Λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων για την έκδοση κάθε οικοδομικής άδειας.

– Επίβλεψη των έργων σε όλες τις φάσεις κατασκευής

– Οργάνωση και παρακολούθηση εργοταξίου – προμήθειες υλικών – επιμετρήσεις.

– Μελέτη των εσωτερικών χώρων των κτιρίων που αναλαμβάνουμε και επιμέλεια της ολοκλήρωσής τους.

– Μελέτη και επίβλεψη της διαμόρφωσης μικρής ή μεγάλης κλίμακας περιβάλλοντα χώρου.

– Σχεδιασμό επίπλων – φωτιστικών – αντικειμένων.

– Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με ειδίκευση σε θέματα τουριστικών εγκαταστάσεων – επενδύσεων.